fbpx
Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 泰國優惠 推$1票價優惠!「買來回,去程$1」!10月29日前出發,來回台灣$329、東南亞$399、日本/韓國$599 起 – HK Express

推$1票價優惠!「買來回,去程$1」!10月29日前出發,來回台灣$329、東南亞$399、日本/韓國$599 起 – HK Express

by Flyday.hk
0 comment

今日HK Express全線買來回,去程$1!日本連稅最平$854就可以飛轉啦!10月29日前出發,來回台灣$329、東南亞$399、日本/韓國$599 起!來回連稅計台中/花蓮$719、峴港$796、清邁/清萊$845、石垣島$854、首爾$1,056、東京$1,246、大阪$1,284!以台灣同日本石垣搶得過,其他要見到靚時間或者即將出發先好入手!記得見到去程$1蚊先係今次優惠呀!有U-Fly pass仲可以宜家買啦!

優惠航點來回連稅價錢如下:
台中/花蓮$329 (連稅$719)
芽莊$399 (連稅$778)
峴港$399 (連稅$796)
清邁/清萊$399 (連稅$845)
石垣島$599 (連稅$854)
布吉$499 (連稅$945)
釜山/濟州$599 (連稅$1,019)
暹粒$599 (連稅$1,054)
廣島/高松/鹿兒島$799 (連稅$1,054)
首爾$599 (連稅$1,056)
福岡$799 (連稅$1,126)
東京/名古屋$799 (連稅$1,246)
大阪$799 (連稅$1,284)
寧波/昆明$329 (連稅$800)

以上價錢未包括寄艙行李費用:HK Express 訂票系統係唔需要打Passport number。有Ulfy-pass 的話宜家就可以上官網去買喇!記得登記定HK Express Reward-U ,買機票果陣入埋個會員號碼去儲reward-U積分,未登記既都可以買完機票再登記返。

台中、清邁、寧波、芽莊、峴港
20kg 每程$199、25kg 每程$320、30kg 每程$329。訂飛後加行李的話20kg 每程$275、25kg 每程$430、30kg 每程$435。

東京、廣島、高松、鹿兒島、釜山、濟州、花蓮、布吉、清萊、昆明、塞班、暹粒
20kg 每程$229、25kg 每程$360、30kg 每程$365。訂飛後加行李的話20kg 每程$275、25kg 每程$430、30kg 每程$435。

福岡、名古屋、大阪、石垣島、首爾
20kg 每程$249、25kg 每程$370、30kg 每程$379。訂飛後加行李的話20kg 每程$275、25kg 每程$430、30kg 每程$435。

出發日期:3月26日至10月29日 (旺季日子除外)
訂飛日期:3月19日16:00至3月23日16:00
停留期限:無限制

訂飛網址:http://www.hkexpress.com

如果有訂飛上的問題,可以先參考官網上的常見問題。
http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs

相關優惠

發佈留言

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.