Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 自助餐推介 【九龍海逸君綽酒店自助餐優惠】環球海鮮自助餐!生蠔、蟹腳、帶子刺身!折後成人午餐$325,小童/長者$265 起!成人晚餐$574、小童/長者$437 起