Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 月租優惠 【酒店月租優惠合集】超過37間港鐵站月租酒店推介,港島、九龍、新界月租低至$8,455 起,出門口即到港鐵站!