Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 月租優惠 【the Figo酒店月租優惠】中上環寵物友善月租酒店!開放式客房每月低至$17,182 起,套房都只係$21,273 起!