fbpx
Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 澳紐優惠 Flash Sale!暑假最後機會!台灣連稅唔洗一千!10月31日前出發,來回台北$605、首爾$950、奧克蘭$2,280起 – 香港航空

Flash Sale!暑假最後機會!台灣連稅唔洗一千!10月31日前出發,來回台北$605、首爾$950、奧克蘭$2,280起 – 香港航空

by Flyday.hk
0 comment

話咁快就七月頭!相信好多學生都開始放暑假!未買機票既同學仔要留意喇!香港航空出咗個flash sale,10月31日前出發(出發日期視乎航點),來回台北$605 (連稅$995)、河內$690 (連稅$1,160)、首爾$950 (連稅$1,405)、奧克蘭$2,280 (連稅$2,970)、開恩茲/黃金海岸$2,310 (連稅$3,490)!超抵!部份航點暑假出發都有平!最正就梗係台灣連稅都唔洗一千!分分鐘係入手暑假平飛嘅最後機會!優惠聽日開賣!

港航係傳統航空公司,價錢已包機上餐飲及20KG 行李 (短線)、2件23KG行李 (長線)。

訂飛日期:7月9日至11日
出發日期:

7月18日至8月31日 (台北)

8月26日至9月21日 (首爾,7月18日至8月25日暑假出發加$470)

7月30日至8月31日 (河內)

8月1日至9月20日、10月3日至10月31日 (奧克蘭)

7月31日至10月27日 (開恩茲/黃金海岸)

停留期限:2至7日(短線)、1個月(長線)

訂飛網址:http://www.hongkongairlines.com

相關優惠

發佈留言

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.