fbpx
Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 其他著數 日本線再減!沖繩連稅千四!香港航空來回沖繩$800、鹿兒島$1,330、札幌$2,830 起

日本線再減!沖繩連稅千四!香港航空來回沖繩$800、鹿兒島$1,330、札幌$2,830 起

by Flyday.hk
2 comments

香港航空今日再開賣新優惠,多條日本線都有優惠架!6月27日前出發 (視乎航點),來回沖繩$800 (連稅$1,402)、鹿兒島$1,330 (連稅$1,861)、東京$1,830 (連稅$2,547)、大阪$1,800 (連稅$2,547)、札幌$2,830 (連稅$3,434)、馬爾代夫$2,950 (連稅$3,874)。例牌以沖繩最平稱霸,直航札幌同馬爾代夫都同樣抵deal!平飛唔多即上官網睇啦~


【出發日期】
4月25日至5月19日 (沖繩)
4月28日至6月27日 (鹿兒島)
4月22日至5月2日 (東京/大阪)
4月6日至 6月20日
(札幌)
4月21日至6月27日 (馬爾代夫)

【訂飛日期】
即日起至3月27日

【停留期限】
2至7日(其他)、2至14日 (札幌)

【訂飛網址】
香港航空官網 (連稅$1,405 起)


沖繩連稅價最抵買,包埋20KG 行李真係唔錯!小編搵到沖繩5月7日出發,5月10日回程,來回連稅$1,402,係航班時間差少少,無早去晚返。

另一抵買札幌線,直航黎緊對手國泰真係十世都唔出優惠,所以港航呢個來回連稅價$3,434,早去晚返真係玩得過,係行李20KG 唔夠買多幾隻蟹回港^^。

優惠只限香港航空官網同埋限時3日,大家快啲上官網搵下心水平飛日子啦!

相關優惠

2 comments

test 25/03/2019 - 11:41 下午

the link dead

Reply
admin 26/03/2019 - 5:55 下午 Reply

發佈留言

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.