fbpx
Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 韓國優惠 港航再有優惠!札幌來回連稅三千七!香港航空來回首爾$1,000、岡山$1,150、札幌$3,040

港航再有優惠!札幌來回連稅三千七!香港航空來回首爾$1,000、岡山$1,150、札幌$3,040

by Flyday.hk
0 comment

香港航空再開賣新優惠,勁多日本線都有優惠,韓國線都有!6月27日前出發 (視乎航點),來回首爾$1,000 (連稅$1,715)、岡山$1,150 (連稅$1,745)、大阪$1,660 (連稅$2,470)、東京$1,740 (連稅$2,420)、札幌$3,040 (連稅$3,710)!例牌以札幌係最抵!其他個啲就麻麻地啦!


【出發日期】
5月6日至6月27日 (首爾)
5月17日至6月27日 (岡山)
5月13日至6月27日 (東京)
6月4日至6月27日 (大阪)
5月20日至6月27日 (沖繩)
5月8日至6月27日 (札幌)

【訂飛日期】
4月22日至4月24日

【停留期限】
2至7日(其他)、2至14日 (札幌)

【訂飛網址】
香港航空官網


搵過系統,札幌平飛日子都幾多下!基本上成個月都有!

相關優惠

發佈留言

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.