fbpx
Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 泰國優惠 罕見優惠代碼!19年12月20日前出發,來回台北$710、曼谷$950、首爾$1,000、沖繩$1,120 起 – 香港航空

罕見優惠代碼!19年12月20日前出發,來回台北$710、曼谷$950、首爾$1,000、沖繩$1,120 起 – 香港航空

by Flyday.hk
0 comment

呢排啲優惠成日都好突發!小編睇少眼都唔得!岩岩香港航空出咗個罕見優惠代碼!19年12月20日前出發,折後來回台北$710 (連稅$1,097)、曼谷$950 (連稅$1,404)、沖繩$1,120 (連稅$1,447)、首爾$1,000 (連稅$1,464)、大阪$1,700 (連稅$2,174)、東京2,130 (連稅$2,573)、札幌$3,320 (連稅$3,649)、黃金海岸$3,040 (連稅$3,917) 等!今次優惠賣到去下年12月!岩晒需要提早請假嘅朋友!手快有手慢就無架喇!

優惠代碼:cxm180607

來回計曼谷/峇里島/大阪/東京/鹿兒島等可減$100,如首爾票價$2,500以下減$300、$2,501至$5,000減$500、$5,001以上可減$800,沖如繩票價$2,500以下減$200、$2,501至$5,000減$300、$5,001以上可減$400,其他航點請參考官網。

港航係傳統航空公司,價錢已包機上餐飲及20KG 行李 (短線)、2件23KG 行李 (長線)。

部分優惠航點折後價錢如下:
台北$710 (連稅$1,097)
曼谷$950 (連稅$1,404)
沖繩$1,120 (連稅$1,447)
首爾$1,000 (連稅$1,464)
大阪$1,700 (連稅$2,174)
東京2,130 (連稅$2,573)
峇里$2,820 (連稅$3,203)
札幌$3,320 (連稅$3,649)
黃金海岸$3,040 (連稅$3,917)
馬爾代夫$3,650 (連稅$4,369)
開恩茲$3,540 (連稅$4,567)
洛杉磯$3,940 (連稅$4,767)
三藩市$3,940 (連稅$4,764)
奧克蘭$4,050 (連稅$4,741)
溫哥華$4,410 (連稅$5,019)

訂飛日期:即日起至6月10日
出發日期:
6月20日至7月13日、8月26日至9月20日、10月4日至12月12日 (沖繩)
7月6日至9月20日 (首爾)
8月8日至9月20日、10月4日至11月30日 (奧克蘭)
7月31日至9月20日、10月2日至10月27日 (黃金海岸/開恩茲)
8月5日至9月20日、9月24日至9月27日、10月15日至12月9日 (札幌)
9月1日至9月27日、10月9日至12月20日、19年1月3日至1月25日、2月15日至4月16日、4月29日至6月7日 (其他航點)

停留期限:2至7日(短線)、1個月(長線)
訂飛網址:https://www.hongkongairlines.com/

相關優惠

發佈留言

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.