fbpx
Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 泰國優惠 抵到爛!唔買唔得!港航Mega Sale!來回台北$660、沖繩$720、曼谷$850、大阪$1,100起 – 香港航空

抵到爛!唔買唔得!港航Mega Sale!來回台北$660、沖繩$720、曼谷$850、大阪$1,100起 – 香港航空

by Flyday.hk
0 comment

上次就Mega Sale就阻人收工,今次就要人返工途中停一停手先!因為今次個Mega Sale真係抵到爛呀!以下優惠航點,台北$660 (連稅$1,050)、沖繩$720 (連稅$1,050)、曼谷$850 (連稅$1,305)、首爾$950 (連稅$1,410)、大阪$1,100(連稅$1,572)、東京1,250 (連稅$1,691)、奧克蘭$2,300 (連稅$2,991)、札幌$2,640 (連稅$2,969)!所有價錢仲平過之前果次~短長線都勁勁勁勁勁抵玩!宜家已經開賣緊,不如大家都係放低手上工作搶左飛先算喇~

港航係傳統航空公司,價錢已包機上餐飲及20KG 行李 (短線)、2件23KG行李 (長線)。

優惠航點價錢如下:
胡志明市$520 (連稅$948)
台北$660 (連稅$1,050)
沖繩$720 (連稅$1,050)
河內$690 (連稅$1,158)
曼谷$850 (連稅$1,305)
首爾$950 (連稅$1,410)
宮崎$1,030 (連稅$1,285)
大阪$1,100 (連稅$1,572)
米子/岡山$1,200 (連稅$1,455)
東京$1,250 (連稅$1,691)
鹿兒島$1,330 (連稅$1,585)
奧克蘭$2,300 (連稅$2,991)
札幌$2,640 (連稅$2,969)

訂飛日期:即日起至6月30日
出發日期:

10月28日至12月19日、12月29日至2019年1月22日 (沖繩)

7月6日至9月26日、10月3日至12月19日、2019年1月1日至22日 (暑假出發7月6日至8月31日只係貴多$150 ,曼谷)

9月1日至9月26日、10月2日至12月19日、12月29日至2019年3月31日 (台北/東京/大阪/首爾)

9月1日至9月26日、10月1日至12月19日、12月29日至2019年1月22日 (鹿兒島/米子/岡山)

只有8月26日至8月31日 (札幌連稅$2,969);其他日子9月1日 至 2019年1月22日 (札幌連稅3,370)

7月13日至8月31日 (胡志明市)

9月1日至27日、10月2日至12月19日 (河內)

8月16日至9月13日 (奧克蘭)

停留期限:2至7日(短線)、1個月(長線)
訂飛網址:http://www.hongkongairlines.com


經過我地測試,乘坐香港航空,香港來回沖繩,11月7日出發,14日回程,連稅每人$1,047。

 

 

相關優惠

發佈留言

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.