fbpx
Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 泰國優惠 對抗blue monday優惠!曼谷/沖繩連稅只需千一!來回曼谷$650、沖繩$820、首爾$850、大阪$900 – 香港航空

對抗blue monday優惠!曼谷/沖繩連稅只需千一!來回曼谷$650、沖繩$820、首爾$850、大阪$900 – 香港航空

by Flyday.hk
0 comment

香港航空突發推出星期一優惠對抗blue monday!多個優惠航點都係熱門入得手呀!12月13日前出發 (視乎航點),來回曼谷$650 (連稅$1,097)、沖繩$820 (連稅$1,146)、首爾$850 (連稅$1,301)、大阪$900 (連稅$1,370)、奧克蘭$2,300 (連稅$2,978) 等!短線價錢已包20KG行李、長線就有2件23KG。以上價錢可以唔使諗即買!優惠開賣緊喇,岩就搶咗先喇!

優惠航點如下:
曼谷$650 (連稅$1,097)
河內$ 690 (連稅$1,158)
沖繩$820 (連稅$1,146)
首爾$850 (連稅$1,301)
大阪$900 (連稅$1,370)
宮崎$1,330 (連稅$1,585)
鹿兒島$1,630 (連稅$1,885)
奧克蘭$2,300 (連稅$2,978)

出發日期:
(大阪/沖繩/宮崎/鹿兒島) 8月28日至10月25日
(首爾)9月2日至20日
(曼谷)8月14日至10月10日
(河內)8月20日至10月27日
訂飛日期:即日起至8月8日
停留期限:2至7日(短線)、1個月(長線)

訂飛網址:http://www.hongkongairlines.com


經過我地測試,乘坐香港航空,香港來回曼谷,9月10日出發,14日回程,連稅$1,097。

相關優惠

發佈留言

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.