fbpx
Flyday.hk 低成本旅遊情報網
Home 泰國優惠 【HK Express】石垣島單程$68!其他航點$88!連稅最平$661起!單程飛日本$68、韓國/台中/東南亞$88 起

【HK Express】石垣島單程$68!其他航點$88!連稅最平$661起!單程飛日本$68、韓國/台中/東南亞$88 起

by Flyday.hk
0 comment

HK Express 今個星期再接力推出激抵單程優惠!今次石垣島單程$68!其他航點$88呀!21年3月31日前出發 (視乎航點),單程飛日本$68、韓國/台中/東南亞$88 起。來回連稅計石垣島$661、高松/長崎/廣島/鹿兒島/熊本$733、芽莊$788、台中$793、曼谷/布吉/清邁$872、大阪$961。仲首賣到下年3月,訂定遠期日子後出發啦!


【出發日期】
3月9日至2021年3月31日 (其他航點)
3月9日至10月24日 (石垣島)
6月16日至10月24日 (宮古島)
5月31日至2021年3月31日 (宮古島台中)
6月19日至2021年3月31日 (芽莊)
6月28日至2021年3月31日 (寧波)

【訂飛日期】
3月2日9:00至3月8日23:59

【訂飛網址】
HK Express官網


優惠航點來回價錢如下:
石垣島$68 (來回連稅$661)
高松/長崎/廣島/鹿兒島/熊本$88 (來回連稅$701)
芽莊$88 (來回連稅$756)
台中$88 (來回連稅$761)
福岡$88 (來回連稅$772)
沖繩$88 (來回連稅$774)
釜山/濟州$88 (來回連稅$783)
峴港$88 (來回連稅$805)
首爾$88 (來回連稅$817)
名古屋$88 (來回連稅$822)
宮古島$88 (來回連稅$829)
曼谷/布吉/清邁$88 (來回連稅$834)
暹粒$88 (來回連稅$869)
東京羽田$88 (來回連稅$892)
東京成田$88 (來回連稅$896)
大阪$88 (來回連稅$927)
寧波$88 (來回連稅$827)

如果有訂飛上的問題,可以先參考官網上的常見問題。以上價錢未包括寄艙行李費用,行李價錢如下:20kg 每程$229,25kg 每程$289,30kg 每程$350,40kg 每程$470。後加行李:20kg 每程$275,25kg 每程$430,30kg 每程$435,40kg 每程$540。HK Express 訂票系統係唔需要打Passport number。

http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs

相關優惠

發佈留言

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.